JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3537475 ina7126 603 Pending(0) 0KB 0ms C 2019-11-20 19:12:50
3537474 love4138 618 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2019-11-20 19:12:28
3537473 xifoxy 2461 Success(100) 3MB 47ms C++ 2019-11-20 19:11:58
3537472 011narea 2046 Success(100) 1MB 1ms C 2019-11-20 19:11:57
3537471 willgates1 1337 Accepted(90) 1MB 1ms C++ 2019-11-20 19:11:02
3537470 xifoxy 2461 Success(100) 2MB 37ms C++ 2019-11-20 19:10:59
3537469 bluegmldns 1370 Success(100) 1MB 2ms C 2019-11-20 19:10:51
3537468 xifoxy 2461 Accepted(95) 2MB 62ms C++ 2019-11-20 19:10:11
3537467 bpigi0806 507 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-11-20 19:10:07
3537466 bluegmldns 1019 Success(100) 3MB 8ms C 2019-11-20 19:10:06
3537465 justinkim0712 583 Accepted(60) 1MB 0ms C++ 2019-11-20 19:09:58
3537464 a1004ya 104 Success(100) 6MB 91ms Java 2019-11-20 19:09:49
3537463 bpigi0806 507 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-11-20 19:09:45
3537462 bpigi0806 507 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-11-20 19:09:27
3537461 yyysaint 104 Success(100) 7MB 92ms Java 2019-11-20 19:09:21
3537460 bluegmldns 1491 Success(100) 1MB 1ms C 2019-11-20 19:09:03
3537459 meonzeo 104 Success(100) 6MB 92ms Java 2019-11-20 19:08:47
3537458 willgates1 1337 Accepted(90) 1MB 1ms C++ 2019-11-20 19:08:35
3537457 bluegmldns 1491 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-11-20 19:08:06
3537456 pak080303 139 Success(100) 1MB 0ms C 2019-11-20 19:08:01
3537455 love4138 618 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-11-20 19:07:54
3537454 xifoxy 2461 Accepted(75) 2MB 38ms C++ 2019-11-20 19:07:04
3537453 dkssudgktpdy 539 Success(100) 1MB 0ms C 2019-11-20 19:06:56
3537452 bluegmldns 2616 Success(100) 5MB 6ms C 2019-11-20 19:06:55
3537451 willgates1 1337 Accepted(90) 1MB 1ms C++ 2019-11-20 19:06:46
3537450 xifoxy 2461 Accepted(35) 2MB 39ms C++ 2019-11-20 19:06:04
3537449 bluegmldns 1039 Success(100) 1MB 1ms C 2019-11-20 19:06:04
3537448 bluegmldns 1039 Success(100) 1MB 0ms C 2019-11-20 19:05:13
3537447 xifoxy 2461 Accepted(35) 2MB 39ms C++ 2019-11-20 19:05:11
3537446 minsu.ahn 1357 Accepted(17) 490MB 641ms C++ 2019-11-20 19:05:07
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 031-388-0999 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.