JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2803420 keystone7 1870 Success(100) 2MB 19ms C++ 2018-10-15 22:49:31
2803419 umjiy819 108 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-15 22:49:16
2803418 jkl0727 1357 Accepted(22) 501MB 1061ms C++ 2018-10-15 22:49:14
2803417 eunjoo0.oh 2613 Success(100) 12MB 126ms C 2018-10-15 22:46:40
2803416 insoo35105 1078 Runtime Error(0) 1MB 1ms C 2018-10-15 22:46:17
2803415 eunjoo0.oh 2613 Accepted(98) 12MB 123ms C 2018-10-15 22:45:29
2803414 codus8912 533 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-15 22:43:13
2803413 isjeong 1370 Time Limit Exceed(40) 2MB 1674ms C++ 2018-10-15 22:41:17
2803412 chyusa1223 1141 Accepted(40) 1MB 14ms C 2018-10-15 22:41:09
2803411 syk7925 535 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-15 22:41:02
2803410 codus8912 532 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-15 22:40:52
2803409 codus8912 531 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-15 22:40:09
2803408 isjeong 1370 Time Limit Exceed(0) 2MB 1672ms C++ 2018-10-15 22:39:59
2803407 chyusa1223 1141 Wrong Answer(0) 1MB 12ms C 2018-10-15 22:39:08
2803406 mhlee0910 124 Success(100) 10MB 162ms Java 2018-10-15 22:36:53
2803405 chyusa1223 1141 Wrong Answer(0) 1MB 13ms C 2018-10-15 22:34:15
2803404 chyusa1223 1141 Wrong Answer(0) 1MB 15ms C 2018-10-15 22:34:01
2803403 chyusa1223 1141 Wrong Answer(0) 1MB 13ms C 2018-10-15 22:33:05
2803402 syk7925 534 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-15 22:32:47
2803401 chyusa1223 1141 Accepted(40) 1MB 16ms C 2018-10-15 22:31:42
2803400 chyusa1223 1141 Wrong Answer(0) 1MB 13ms C 2018-10-15 22:30:49
2803399 kim14 1111 Accepted(30) 1MB 10ms C++ 2018-10-15 22:30:43
2803398 chyusa1223 1141 Wrong Answer(0) 1MB 13ms C 2018-10-15 22:30:34
2803397 syk7925 533 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-15 22:29:42
2803396 chyusa1223 1141 Wrong Answer(0) 1MB 15ms C 2018-10-15 22:29:42
2803395 lsh901212 530 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-15 22:29:17
2803394 chyusa1223 1141 Accepted(40) 1MB 14ms C 2018-10-15 22:28:13
2803393 chyusa1223 1141 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2018-10-15 22:27:58
2803391 syk7925 532 Success(100) 1MB 0ms C 2018-10-15 22:26:20
2803390 mhlee0910 123 Success(100) 10MB 159ms Java 2018-10-15 22:25:56
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.