JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2589520 sun080103 3073 Accepted(94) 1MB 363ms C++ 2018-06-22 07:41:27
2589518 kdh7114 2752 Success(100) 1MB 0ms C 2018-06-22 02:46:34
2589517 kdh7114 2752 Success(100) 1MB 0ms C 2018-06-22 02:36:38
2589516 kdh7114 1337 Success(100) 1MB 1ms C 2018-06-22 02:09:21
2589515 kdh7114 2751 Success(100) 8MB 11ms C 2018-06-22 01:38:36
2589514 aom2567 1300 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-06-22 01:32:32
2589513 aom2567 1300 Runtime Error(0) 1MB 0ms C++ 2018-06-22 01:31:58
2589512 matthew60328 534 Success(100) 1MB 0ms C 2018-06-22 01:24:03
2589511 kdh7114 2751 Success(100) 4MB 6ms C 2018-06-22 01:12:41
2589510 matthew60328 534 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-06-22 01:09:39
2589509 aom2567 1240 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-06-22 01:09:28
2589508 aom2567 1972 Success(100) 1MB 57ms C++ 2018-06-22 01:02:31
2589507 mario05092929 2503 Time Limit Exceed(15) 2MB 1692ms C++ 2018-06-22 00:42:23
2589506 skwu1 555 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-06-22 00:41:01
2589505 kdh7114 1790 Success(100) 2MB 40ms C 2018-06-22 00:38:59
2589504 mario05092929 2503 Time Limit Exceed(15) 2MB 1678ms C++ 2018-06-22 00:38:40
2589503 skwu1 149 Success(100) 1MB 1ms C 2018-06-22 00:34:58
2589502 mario05092929 2503 Time Limit Exceed(90) 2MB 1423ms C++ 2018-06-22 00:33:37
2589501 skwu1 148 Success(100) 1MB 1ms C 2018-06-22 00:33:18
2589500 mario05092929 2503 Time Limit Exceed(90) 2MB 1421ms C++ 2018-06-22 00:33:07
2589499 mario05092929 2503 Time Limit Exceed(90) 2MB 1012ms C++ 2018-06-22 00:32:09
2589498 matthew60328 533 Success(100) 1MB 0ms C 2018-06-22 00:31:55
2589497 matthew60328 533 Accepted(60) 1MB 0ms C 2018-06-22 00:31:11
2589496 skwu1 147 Success(100) 1MB 1ms C 2018-06-22 00:29:15
2589495 skwu1 146 Success(100) 1MB 0ms C 2018-06-22 00:27:32
2589494 jay051227 1719 Accepted(10) 1MB 0ms C 2018-06-22 00:27:30
2589493 skwu1 146 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-06-22 00:27:18
2589492 cjc0126 553 Success(100) 1MB 0ms C 2018-06-22 00:27:08
2589491 matthew60328 533 Accepted(60) 1MB 0ms C 2018-06-22 00:26:44
2589490 cjc0126 553 Accepted(20) 1MB 0ms C 2018-06-22 00:26:37
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.