JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3426131 watermelonkj 108 Success(100) 1MB 0ms C 2019-09-21 18:44:09
3426130 watermelonkj 107 Success(100) 1MB 0ms C 2019-09-21 18:41:55
3426129 choisesu 2446 Success(100) 13MB 322ms C++ 2019-09-21 18:41:02
3426128 jnhe.lee 138 Success(100) 1MB 2ms C 2019-09-21 18:40:44
3426127 jimmyberry 523 Success(100) 1MB 1ms C 2019-09-21 18:40:41
3426126 jaewoo_2009 1027 Time Limit Exceed(50) 1MB 1685ms C++ 2019-09-21 18:40:39
3426125 momo0511 123 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 18:40:23
3426124 jnhe.lee 138 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2019-09-21 18:39:58
3426123 mugil051022 1027 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 18:38:47
3426122 wnsl9704 581 Success(100) 1MB 0ms C 2019-09-21 18:38:24
3426121 momo0511 122 Success(100) 1MB 1ms C++ 2019-09-21 18:36:48
3426120 wnsl9704 581 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-09-21 18:36:32
3426119 jnhe.lee 137 Success(100) 1MB 1ms C 2019-09-21 18:36:28
3426118 wnsl9704 581 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-09-21 18:36:04
3426117 mineppl12 1341 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-09-21 18:35:40
3426116 sam8028 608 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 18:34:03
3426115 momo0511 122 Accepted(90) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 18:32:33
3426114 wkdrns1261 1341 Success(100) 1MB 1ms C 2019-09-21 18:31:37
3426113 mineppl12 1341 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-09-21 18:31:17
3426112 momo0511 122 Accepted(80) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 18:29:25
3426111 wkdrns1261 1341 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2019-09-21 18:29:06
3426110 momo0511 122 Accepted(50) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 18:28:27
3426109 momo0511 121 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 18:25:41
3426108 wallet18 535 Success(100) 1MB 0ms C 2019-09-21 18:25:16
3426107 geonhee0106 1539 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 18:24:39
3426106 wnsl9704 580 Success(100) 1MB 0ms C 2019-09-21 18:24:27
3426105 jaewoo_2009 1027 Time Limit Exceed(50) 1MB 1678ms C++ 2019-09-21 18:22:48
3426104 momo0511 120 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 18:20:58
3426103 wnsl9704 580 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-09-21 18:20:09
3426102 jaewoo_2009 1027 Time Limit Exceed(10) 1MB 1670ms C++ 2019-09-21 18:19:14
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 031-388-0999 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.