JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2707906 tacan001 575 Pending(0) 0KB 0ms C 2018-08-21 19:23:22
2707905 kimyd 176 Accepted(80) 1MB 0ms C 2018-08-21 19:23:20
2707904 tjdghz123 182 Success(100) 1MB 0ms C 2018-08-21 19:23:17
2707903 blancru21 1141 Time Limit Exceed(90) 2MB 1644ms C++ 2018-08-21 19:22:58
2707902 tacan001 575 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-08-21 19:22:45
2707901 blancru21 1141 Time Limit Exceed(90) 2MB 1658ms C++ 2018-08-21 19:22:29
2707900 tacan001 575 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-08-21 19:22:19
2707899 tjdghz123 182 Accepted(50) 1MB 0ms C 2018-08-21 19:21:50
2707898 blancru21 1141 Time Limit Exceed(90) 2MB 965ms C++ 2018-08-21 19:21:05
2707897 tjdghz123 182 Accepted(50) 1MB 0ms C 2018-08-21 19:20:48
2707896 wkdehdlr 3241 Time Limit Exceed(20) 1MB 5861ms C++ 2018-08-21 19:20:36
2707895 timemini0123 552 Success(100) 1MB 1ms C 2018-08-21 19:20:22
2707894 aom2567 2085 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-08-21 19:19:49
2707893 aom2567 2085 Accepted(75) 1MB 0ms C++ 2018-08-21 19:19:05
2707892 changju7.ahn 3101 Success(100) 1MB 457ms C++ 2018-08-21 19:18:59
2707891 juice7968 633 Output Limit Exceed(0) 1MB 1ms C 2018-08-21 19:18:50
2707890 stevemkc 149 Compile Error(0) 0KB 0ms Python 2018-08-21 19:18:07
2707889 tacan001 574 Success(100) 1MB 0ms C 2018-08-21 19:17:42
2707888 timemini0123 552 Accepted(20) 1MB 0ms C 2018-08-21 19:17:31
2707887 blancru21 1141 Time Limit Exceed(90) 2MB 1673ms C++ 2018-08-21 19:17:18
2707886 tacan001 574 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-08-21 19:16:51
2707885 timemini0123 552 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-08-21 19:16:51
2707884 hanle1899 574 Success(100) 1MB 0ms C 2018-08-21 19:16:43
2707883 plmqaz 2810 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-08-21 19:16:18
2707882 tacan001 574 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-08-21 19:16:12
2707881 bosung7374 532 Success(100) 1MB 0ms C 2018-08-21 19:16:11
2707880 blancru21 1141 Time Limit Exceed(90) 2MB 1694ms C++ 2018-08-21 19:15:48
2707879 bosung7374 532 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-08-21 19:14:57
2707878 tjdghz123 204 Success(100) 1MB 0ms C 2018-08-21 19:14:05
2707877 bosung7374 532 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-08-21 19:13:38
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.