JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2916493 grooovyworld 522 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 01:46:53
2916492 jsm.yoo 3140 Accepted(98) 1MB 17ms C++ 2018-12-12 01:36:18
2916491 jsm.yoo 3140 Wrong Answer(0) 1MB 18ms C++ 2018-12-12 01:35:13
2916490 jsm.yoo 3140 Time Limit Exceed(98) 1MB 2993ms C++ 2018-12-12 01:28:43
2916489 rjh099 524 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 01:28:34
2916488 jsm.yoo 3140 Time Limit Exceed(98) 1MB 2806ms C++ 2018-12-12 01:24:35
2916487 jsm.yoo 3140 Accepted(98) 1MB 17ms C++ 2018-12-12 01:21:27
2916486 kacykk 1824 Time Limit Exceed(40) 1MB 1673ms C++ 2018-12-12 01:20:25
2916485 dlfmadlrndrma1029 562 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 01:11:22
2916484 dlfmadlrndrma1029 561 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 00:59:46
2916483 cplre1 137 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-12 00:57:18
2916482 dlfmadlrndrma1029 561 Accepted(80) 1MB 0ms C 2018-12-12 00:55:55
2916478 kcasids369 530 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 00:19:00
2916477 rjh099 108 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 00:14:10
2916476 rjh099 108 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-12-12 00:13:24
2916475 rjh099 108 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 00:12:00
2916474 rjh099 108 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-12-12 00:10:00
2916473 rjh099 108 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-12-12 00:09:39
2916472 ghdrudwls02 549 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 23:59:03
2916471 jeffjunhyun 514 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-12-11 23:58:56
2916470 jeffjunhyun 514 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C++ 2018-12-11 23:57:46
2916469 ghdrudwls02 137 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-11 23:57:44
2916468 ghdrudwls02 137 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-11 23:55:42
2916467 ghdrudwls02 136 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 23:47:21
2916466 rostek 1021 Success(100) 1MB 0ms C 2018-12-11 23:44:06
2916465 rostek 1021 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-11 23:43:34
2916464 whwotjr 1695 Success(100) 8MB 99ms Java 2018-12-11 23:37:33
2916463 kdm604 1169 Success(100) 1MB 1ms C 2018-12-11 23:23:57
2916462 kdm604 1169 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-11 23:23:37
2916461 kdm604 1169 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-12-11 23:21:41
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.