JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
2018-08 4주 주간순위 (일~토) Total : 214명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
ch1515 18 23 78.26%
deepmindjin 17 29 58.62%
sy1317.park 16 24 66.67%
4 g7300 16 25 64.00%
5 2214yj 12 35 34.29%
6 jiyun92.bang 11 16 68.75%
7 uh6717 11 37 29.73%
8 hyeji62.won 10 13 76.92%
9 hyunji.hong 10 23 43.48%
10 AXQ6479 10 28 35.71%
10 jiy8792 10 28 35.71%
11 yr11.yun 10 32 31.25%
12 secds 10 34 29.41%
13 showjdh 10 39 25.64%
14 yongjuns.ahn 9 12 75.00%
14 axq6504 9 12 75.00%
15 tmdfo1228 9 14 64.29%
16 pentiumone 9 15 60.00%
16 AXQ6498 9 15 60.00%
17 jihyeon.gwon 9 16 56.25%
18 jisoo9053 9 20 45.00%
19 hh92.jeong 9 21 42.86%
20 sungmo1.kang 9 22 40.91%
21 yejin013 9 23 39.13%
21 br.min 9 23 39.13%
22 hk8.byun 9 29 31.03%
22 sukmin.kang 9 29 31.03%
23 jiseonga.lee 9 31 29.03%
23 ih0503.choo 9 31 29.03%
24 jungaaa.lee 9 34 26.47%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.