JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
2019-06 5주 주간순위 (일~토) Total : 113명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
CcCcC 16 16 100.00%
comiclarva 10 27 37.04%
qkrtjsgh 9 20 45.00%
4 tg165.kim 8 15 53.33%
5 alphago2016 5 7 71.43%
6 icon001 5 9 55.56%
7 iomidfox 5 10 50.00%
7 donghyien 5 10 50.00%
8 pation6658 5 11 45.45%
9 thegenius74 5 47 10.64%
10 jeesh1203 4 7 57.14%
11 HH_HH 4 9 44.44%
12 edwin 4 11 36.36%
13 doso5 4 12 33.33%
14 canny11 4 23 17.39%
15 samuel 3 4 75.00%
16 dh92.roh 3 5 60.00%
17 sredaznm 3 10 30.00%
18 cctv16 3 12 25.00%
19 koko144 3 19 15.79%
20 yowon.jeong 2 2 100.00%
20 qkfo1716 2 2 100.00%
21 emily69 2 3 66.67%
21 sungjo.yu 2 3 66.67%
21 dazero.kim 2 3 66.67%
21 khs060802 2 3 66.67%
21 smkang.kang 2 3 66.67%
21 8923 2 3 66.67%
21 khs0516 2 3 66.67%
21 mickeyjung 2 3 66.67%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.