JUNGOLRank 주간랭킹

랭킹

주간 순위
월간 순위
전체 순위
(기초다지기 제외 적용)
----------------------
기초다지기 주간순위
기초다지기 월간순위
기초다지기 전체순위
(기초다지기만 적용)
2019-04 3주 주간순위 (일~토) Total : 292명 (통과 1 이상)
ID
Rank ID 통과 제출 정답률
alphago2016 41 77 53.25%
y3609.kim 28 71 39.44%
qkrtjsgh 27 47 57.45%
4 es.kum 27 97 27.84%
5 ys3012.kim 25 71 35.21%
6 yavis.kim 24 71 33.80%
7 younghwi.kim 24 74 32.43%
8 sewan.oh 24 88 27.27%
9 rui.kim 23 41 56.10%
10 sunghwa86.jung 23 42 54.76%
11 uoio8090 23 59 38.98%
12 jarvis.park 23 63 36.51%
13 jin0715 23 72 31.94%
14 iny.song 23 89 25.84%
15 yong 22 24 91.67%
16 philemon5 22 28 78.57%
17 do9013 21 30 70.00%
18 sso.ji 21 70 30.00%
19 jh2646.kwon 20 34 58.82%
20 hjung94.kang 20 40 50.00%
21 sejong.yu 20 45 44.44%
22 nabi01320 19 27 70.37%
23 ek.lee 19 46 41.30%
24 woojinn.ro 19 63 30.16%
25 ji_0.jeong 19 84 22.62%
26 naraeum_906 18 29 62.07%
27 insik0401.chin 18 45 40.00%
28 chee.ahn 18 59 30.51%
29 dong_hyien 17 18 94.44%
30 hiho86 17 24 70.83%

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.